رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

غرفه شماره ۱۵ واقع در سالن انوری- ۹ الی ۱۲ بهمن ماه - ۱۵ الی ۲۱ شب

غرفه شماره ۱۵ واقع در سالن انوری- ۹  الی  ۱۲  بهمن ماه -  ۱۵ الی ۲۱ شب

شرکت پرشین کشاورز پیشرو (PKP)

از شما همکار محترم جهت بازدید از سومین نمایشگاه کشاورزی بین المللی ایران دعوت به عمل می آورد.

21 تا 25 دی ماه 1397

نمایشگاه بین المللی تهران (خیابان سئول)

سالن 40A - غرفه شماره 19

IranAgri1367

بالا